תחרויות של פיתוח גוף

בישראל מתקיימת תחרות פיתוח גוף על ידי IFBB שהם איגוד החובבים הישראלי לפיתוח הגוף גוף שכפוף לפדרציה הבינלאומית של פיתוח הגוף. התחרות העיקרית בתחום זה מתקיימת אחת לשנה ובה נבחר מר ישראל. מר ישראל נבחר לפי Read More …